Gençlerin Gözüyle Başkanlık Sistemi Uygulamaları ve Yeni Anayasa Sempozyumu

Gençlerin Gözüyle Başkanlık Sistemi Uygulamaları ve Yeni Anayasa Sempozyumu

Bilgi

Farklı disiplinlerden bilim insanları, uzmanlar ve yazarlar bir araya gelerek ve 81 vilayetten 500 gencin katılımı ile başkanlık sistemini tüm boyutlarıyla değerlendirecekler. Sempozyumda “Yeni Anayasa ile Yasama, Yürütme, Yargı Yapısı ve İşleyişi”, “Yeni Türkiye Modeli ve Siyasal Sistem Kazanımları”, “Türkiye’de Sistemin Reformuna İlişkin Tartışmalar ve Türkiye’de Niçin Yönetim Sistemi Değişikliğine İhtiyaç Var?”, “Uluslararası İlişkiler Açısından Anayasal Değişimin Önemi”, “Başkanlık Sistemi Uygulamaları ve Azerbaycan Örneği” başlıkları ele alınacak.

Leave a Comment